Konkurss

Inženiertehniskais risinājums 2021 ar Schoeck Isokorb

 Iesniedzamie materiāli
• Projekta nosaukums, adrese, BK daļas autors;
• Mezglu griezumi, projekta BK sadaļa ar atbilstīgajiem risinājumiem;
• BK slodzes aprēķins.

Nolikums

Konkursa “Inženiertehniskais risinājums 2021 ar Schoeck Isokorb® nolikums
1. Vispārīga informācija:
1.1 Konkursu izsludina Schoeck Bauteile GmbH, Vācija, sadarbībā ar pārstāvi Latvijā SIA Materiāli;
1.2 Konkursa nolikums ir publicēts mājaslapā www.betonam.lv;
1.3 Informācija par konkursu – Andrejs Bērziņš, tālrunis +371 26598368, e-pasts info@betonam.lv, adrese – Miera iela 12, Dzintari, Jūrmala, LV-2015.
2. Konkursa mērķis:
2.1 Uzlabot būvniecības procesa kvalitāti, popularizējot labās prakses piemērus balkonu un konsoļveida konstrukciju projektēšanā;
2.2 Pievērst uzmanību siltuma resursu ekonomijai un izcelt jomas profesionāļu kompetenci;
2.3 Mudināt arhitektus, projektētājus, būvinženierus jaunos projektos plašāk izmantot kompānijas Schoeck nesošos aukstuma tiltiņu pārrāvumu elementus.
2.4. Mudināt projektētājus izmantot BIM vidi ilgtspējīgu projektu radīšanai.
3. Konkursa norise:
3.1 Pieteikumu pieņemšana no 2021. gada 29. aprīļa līdz 31. decembrim;
3.2 Pieteikums aizpildāms digitāli saskaņā ar nolikuma 6.1 punktu mājaslapā www.betonam.lv;
3.3 Pielikumi atbilstoši nolikuma punktiem 6.2 un 6.3 nosūtāmi pa e-pastu info@betonam.lv;
3.4 Žūrijas darbs un vērtējuma apkopošana – 2022. gada 12. februāris – 2. marts;
3.5 Apbalvošana notiks 2022. gada martā.
4. Balvas: labāko darbu autori dosies uz Schoeck rūpnīcu Bādenbādenē, Vācijā.
5. Izmantotie tipi (Saite uz aprēķinu programmu)
5.1 Betons – betons https://ej.uz/download_betonsbetons

5.2 Betons – metāls https://ej.uz/download_betonsmetals


5.3 Metāls – metāls https://ej.uz/download_metalsmetals

6. Iesniedzamie materiāli
6.1 Projekta nosaukums, adrese, BK daļas autors;
6.2 Mezglu griezumi, projekta BK sadaļa ar atbilstīgajiem risinājumiem;
6.3 BK slodzes aprēķins.
7. Vērtēšanas kritēriji:
7.1 Projekta tehniskā sarežģītība;
7.2 Aprēķinu atbilstība Schoeck programmnodrošinājumam;
7.3 BIM modeļu izmantojums projektā;
7.4 Konstruktīvie risinājumi;
7.5 Ugunsdrošība;
7.6 Arhitektoniskais risinājums.
8. Projektu pieteikšana un dalībnieki:
Konkursam var pieteikties vai tikt pieteikti Latvijas:
8.1 augstskolu arhitektūras specialitātes studenti;
8.2 augstskolu būvniecības specialitātes studenti;
8.3 sertificēti būvinženieri;
8.4 Arhitekti.
9. Skates žūrija
Mindaugas Umantas, Schoeck reģiona vadītājs Baltijas valstīs, Lietuva; Benoit Mathelet, dipl. ing., Francija;
Valeri Tscherkas, dipl. ing., Vācija.

Atpakaļ